لودر

چسب دریایی

طریقه مصرف: در دمای زیر ۵+ درجه سانتی گراد استفاده نشودلایه نازکی از چسب را با قلمو روی یک...