لودر

تاریخچه چسب

اولین مدارک مبنی بر استفاده از ماده ای به عنوان چسب به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی...

چسب چوب

چسب چوب به صورت نیم کیلویی، یک کیلویی، گالنی و حلبی در بازار موجود است که نیم کیلویی اش...

چسب قطره ای و دوقلو

چسب های قطره ای تنوع بسیار بالایی در بازار دارند و نمونه های داخلی و خارجی آن به وفور...