لودر

سیلیکون آکواریوم نوعی درزگیر غیر سمی بدون مواد حلال است که برای تولید آکواریوم و امور شیشه بری مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت بسیار بالایی دارد و چسبندگی بسیار خوبی به شیشه و بسیار سطوح صاف و نامتخلخل دیگر دارد.

ویژگیها:

۱۰۰% سیلیکون بدون حلال است
مقاوم در برابر آب و اشعه ی UV و بسیاری از مواد شیمیایی
سریع خسیلیکون آکواریوم نوعی درزگیر غیر سمی بدون مواد حلال است که برای تولید آکواریوم و امور شیشه بری مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت بسیار بالایی دارد و چسبندگی بسیار خوبی به شیشه و بسیار سطوح صاف و نامتخلخل دیگر دارد.سیلیکون آکواریوم نوعی درزگیر غیر سمی بدون مواد حلال است که برای تولید آکواریوم و امور شیشه بری مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت بسیار بالایی دارد و چسبندگی بسیار خوبی به شیشه و بسیار سطوح صاف و نامتخلخل دیگر دارد.

ویژگیها:

۱۰۰% سیلیکون بدون حلال است
مقاوم در برابر آب و اشعه ی UV و بسیاری از مواد شیمیایی
سریع خشک می شود
سمی نبوده و برای ماهی ها مضر نیست
تک جزئی است و در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود
خاصیت ارتجاعی خود را در دمای پایین و بالا حفظ می کند
کاربرد ها:

· ساخت و تعمیر آکواریوم ها و سایر سازه های شیشه ای

مناسب برای سازه های شیشه/آلومینیوم
درزگیری پنجره ها و درب ها
طریقه مصرف:

دمای محیط هنگام مصرف درزگیر باید بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد. پیش از مصرف مطمئن شوید که سطوح مورد نظر خشک و تمیز بوده و فاقد روغن یا چربی باشند.

تا حدود ۵ دقیقه پس از مصرف، مایع درزگیر را با یک وسیله اندکی فشار داده و صاف کنید تا مایع تمام قسمت های اتصال را در بر بگیرد و نتیجه مطلوب حاصل شود.

بعد از ساخت آکواریوم، حداقل به مدت ۲۱ روز از آن بهره برداری نکنید!

تاریخ مصرف:

۱۸ ماه پس از تولید، چنانچه در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه نگهداری شود.

ویژگیها:

۱۰۰% سیلیکون بدون حلال است
مقاوم در برابر آب و اشعه ی UV و بسیاری از مواد شیمیایی
سریع خشک می شود
سمی نبوده و برای ماهی ها مضر نیست
تک جزئی است و در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود
خاصیت ارتجاعی خود را در دمای پایین و بالا حفظ می کند
کاربرد ها:

· ساخت و تعمیر آکواریوم ها و سایر سازه های شیشه ای

مناسب برای سازه های شیشه/آلومینیوم
درزگیری پنجره ها و درب ها
طریقه مصرف:

دمای محیط هنگام مصرف درزگیر باید بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد. پیش از مصرف مطمئن شوید که سطوح مورد نظر خشک و تمیز بوده و فاقد روغن یا چربی باشند.

تا حدود ۵ دقیقه پس از مصرف، مایع درزگیر را با یک وسیله اندکی فشار داده و صاف کنید تا مایع تمام قسمت های اتصال را در بر بگیرد و نتیجه مطلوب حاصل شود.

بعد از ساخت آکواریوم، حداقل به مدت ۲۱ روز از آن بهره برداری نکنید!

تاریخ مصرف:

۱۸ ماه پس از تولید، چنانچه در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه نگهداری شود. شک می شود
سمی نبوده و برای ماهی ها مضر نیستک جزئی است و در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود
خاصیت ارتجاعی خود را در دمای پایین و بالا حفظ می کند
کاربرد ها:

· ساخت و تعمیر آکواریوم ها و سایر سازه های شیشه ای

مناسب برای سازه های شیشه/آلومینیوم
درزگیری پنجره ها و درب ها
طریقه مصرف:

دمای محیط هنگام مصرف درزگیر باید بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد. پیش از مصرف مطمئن شوید که سطوح مورد نظر خشک و تمیز بوده و فاقد روغن یا چربی باشند.

تا حدود ۵ دقیقه پس از مصرف، مایع درزگیر را با یک وسیله اندکی فشار داده و صاف کنید تا مایع تمام قسمت های اتصال را در بر بگیرد و نتیجه مطلوب حاصل شود.

بعد از ساخت آکواریوم، حداقل به مدت ۲۱ روز از آن بهره برداری نکنید!

تاریخ مصرف:

۱۸ ماه پس از تولید، چنانچه در دمای بین +۵ تا +۲۵ درجه نگهداری شود.

پاسخ دهید